Schoolgids / Schoolplan

In onze Schoolgids 2019-2020 vindt u veel informatie over onze school, zoals de organisatie van ons onderwijs, schooltijden, belangrijke data, maar ook regels en afspraken. Daarnaast hebben we ook een Informatieboekje 2019-2020 met veel praktische informatie.

Het schoolplan 2016-2020 en schooljaarplan 2016-2017 zijn beleidsdocumenten waarin de kwaliteit van het onderwijs op onze school in hoofdlijnen wordt beschreven. Het is een beginpunt van onderwijsverbeteringen en geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren en de mogelijkheid om de ontwikkeling van ons onderwijs te evalueren. Schoolplan 2016-2020