Schoolgids / Schoolplan

Bekijk hier ons verkorte schoolplan 2021 – 2025.

In onze Schoolgids 2022-2023 vindt u veel informatie over onze school, zoals de organisatie van ons onderwijs, schooltijden, belangrijke data, maar ook regels en afspraken. Daarnaast hebben we ook een Informatieboekje 2023-2024 met veel praktische informatie.

Het Schooljaarplan RKB De Roelevaer 2020-2021 is een beleidsdocument waarin de kwaliteit van het onderwijs op onze school in hoofdlijnen wordt beschreven. Het is een beginpunt van onderwijsverbeteringen en geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren en de mogelijkheid om de ontwikkeling van ons onderwijs te evalueren.

Bekijk hier ons verkorte schoolplan 2021 – 2025.