Jaarplanning / Agenda / Vakantie

Vakantierooster en vrije dagen 2023-2024
Voor volgend schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit:
Herfstvakantie: 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie: 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie: 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Goede vrijdag en tweede paasdag: 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie incl. Koningsdag en Hemelvaart: 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Tweede Pinksterdag: 20-05-2024
Zomervakantie: 15-07-2024 t/m 23-08-2024

De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle groepen vanaf 12.00 vrij.

Overige vrije dagen/ dagdelen:
Kermisvrijdag: 22-09-2023
Kamp groep 8: 12 t/m 14-06-2024 (Alleen gr. 0 t/m 4 zijn vrij)
Studie-administratie dagen: 25-09-2023,06-10-2023, 24-11-2023, 09-02-2024, 12-02-2024, 02-04-2024, 28-06-2024

Hieronder de data van de activiteiten die reeds bekend zijn. Overige data worden later kenbaar gemaakt.
Kinderboekenweek: 04-10-2023 t/m 13-10-2023
Sinterklaasfeest: 05-12-2023
Kerstviering: 21-12-2023
Sportdag BB: 26-04-2024
Sportdag OB: 26-04-2024
Schoolfotograaf: 04-06-2024
Doorstroomtoets groep 8: 05-02-2024 t/m 07-02-2024
Schoolreisje groep 1 t/m 7: 17-05-2024
Schoolfotograaf: 04-06-2024
Afscheidsavond groep 8: 05-07-2024

Vakanties, vrije dagen en activiteiten die voor de hele school gelden, zullen in augustus 2023 ook in de agenda van de Parro app worden gezet. Er zijn ook groepsgebonden activiteiten. Deze zullen tijdens de informatieavond bekend worden gemaakt of gedurende het schooljaar via Parro.