Jaarplanning / Agenda / Vakantie

Oud papier:

4 februari 2020
18 februari 2020
3 maart 2020
17 maart 2020
31 maart 2020
14 april 2020
28 april 2020
12 mei 2020
2 juni 2020
16 juni 2020
30 juni 2020
14 juli 2020

Vakanties:
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Open Middag: Dinsdag11 februari van 13.00 uur tot 15.00 uur
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede vrijdag/Tweede Paasdag: vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m maandag 4 mei 2020
5 mei Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart & Pinksteren: donderdag 21 mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle groepen vanaf 12.00 vrij.

Overige vrije dagen / dagdelen:
Kamp groep 8: 22 t/m 24-06-2020 (alleen groepen 0 t/m 4 vrij)
Studie-administratie dagen: 28-10-2019, 07-02-2020, 21-02-2020, 14-04-2020, 20-05-2020, 06-07-2020 (alle kinderen vrij)

Activiteiten
Sinterklaasfeest: 05-12-2019
Kerstviering: 19-12-2019
Carnaval: 20-02-2020
Cito Eindtoets: 15 t/m 17- 4-2020
Sportdag BB: 24-04-2020
Sportdag OB: januari 2019
Schoolproject: 09 t/m 26-03-2020
Schoolfotograaf: 2-6-2020 (i.p.v. 07-05-2020)
Schoolreisje groep 1 t/m 7: 13-05-2020
Afscheidsavond groep 8: 10-07-2020

MR vergaderingen 14:30 – 16:00
29 november 2019, 17 februari 2020, 20 april 2020 en 26 juni 2020