Jaarplanning / Agenda / Vakantie

 

Vakanties:
Kerstvakantie: Maandag 21 december 2021 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag/Tweede Paasdag: Vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag: Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie incl. Hemelvaart:
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag: Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle groepen vanaf 12.00 vrij.

Overige vrije dagen / dagdelen:
Kamp groep 8: 21 t/m 23-06-2020 (alleen groepen 0 t/m 4 vrij)
Studie-administratie dagen: 05-02-2021, 01-03-2021, 02-04-2021, 05-07-2021 (alle kinderen vrij)

Activiteiten
Sinterklaasfeest 04-12-2020
Kerstviering 17-12-2020
Sportdag OB 29-01-2021 gaat NIET door – gewone lesdag
Carnaval 19-02-2021
Cito Eindtoets 20 t/m 22- 04-2021
Sportdag BB 23-04-2021
Schoolproject 08-03-2021 t/m 26-03-2021
Schoolfotograaf 23-11-2020 Broertjes/zusjes, 31-05-2021 Portret en klassen
Schoolreisje groep 1 t/m 7 19-05-2021
Afscheidsavond groep 8 09-07-2021

MR vergaderingen 14:30 – 16:00
26 juni 2020