Jaarplanning / Agenda / Vakantie

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023
Voor volgend schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit:
Herfstvakantie: 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag en tweede paasdag: 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie incl. Koningsdag: 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart: 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Tweede Pinksterdag: 29-05-2023
Zomervakantie: 10-07-2023 t/m 18-08-2023

De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle groepen vanaf 12.00 vrij.

Overige vrije dagen/ dagdelen:
Kermisvrijdag: 23-09-2022
Kamp groep 8: 12 t/m 14-06-2023 (Alleen gr. 0 t/m 4 zijn vrij)
Studie-administratie dagen: 07-10-2022, 03-02-2023, 06-02-2023, 17-05-2023, 23-06-2023

Hieronder de data van de activiteiten die reeds bekend zijn. Overige data worden later kenbaar gemaakt.
Kinderboekenweek: 05-10-2022 t/m 14-10-2022
Sinterklaasfeest: 05-12-2022
Kerstviering: 22-12-2022
Carnaval: 17-02-2023
Sportdag BB: 21-04-2023
Sportdag OB: 21-04-2023
Schoolfotograaf: 02-06-2023
Cito eindtoets groep 8: 18-04-2023 t/m 20-04-2023
Schoolreisje groep 1 t/m 7: 30-05-2023
Afscheidsavond groep 8: 30-06-2023

Vakanties, vrije dagen en activiteiten die voor de hele school gelden, zullen in augustus 2023 ook in de agenda van de Parro app worden gezet. Er zijn ook groepsgebonden activiteiten. Deze zullen tijdens de informatieavond bekend worden gemaakt of gedurende het schooljaar via Parro.