Passend Onderwijs

De Roelevaer streeft ernaar de kinderen zich veilig te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. Er is veel aandacht voor ‘de kapstokregels’. Dit zijn de drie gedragsregels: we hebben respect voor elkaar, gaan zuinig om met de spullen van onszelf en van anderen en lopen altijd rustig door het schoolgebouw. Op onze school ontwikkelen kinderen hun eigen persoonlijkheid. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen over andere culturen en andere opvattingen. Prestatie is een relatief begrip. We begeleiden kinderen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en dat is voor ieder kind verschillend.

Daarvoor is nodig dat de mogelijkheden en specifieke behoeften op didactisch, pedagogisch en sociaal-emotioneel gebied van elk kind bekend zijn. Binnen onze mogelijkheden bieden we ieder kind de zorg die het nodig heeft om zich maximaal te ontwikkelen. Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’. Hoe we dit bereiken, leest u hieronder.