SSBA

De Roelevear is onderdeel van de overkoepelende organisatie SSBA, Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade. Binnen deze stichting werken de basisscholen OBS Elckerlyc, RKBS Klimboom, RKBS De Roelevaer, RKBS De Kinderbrug en RKBS De Kiem  samen.

SSBA is het kloppend hart achter het basisonderwijs in Kaag en Braassem West. SSBA bewaakt, verbindt, stimuleert, faciliteert en organiseert. Dagelijks krijgen ruim 1100 kinderen uit de dorpen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Oud Ade en Rijpwetering les van deskundige en betrokken leerkrachten.

Wij zijn SSBA
Met deze woorden introduceren wij (SSBA) ons nieuwe logo. Na jaren herkenbaar geweest te zijn met een blauw logo dat de samenwerking symboliseerde, werd het hoog tijd een nieuw logo te laten ontwerpen. Een logo dat lading van de vernieuwde koers dekt. Grafische bedrijven noemen het geen ‘logo’, maar identiteit. Het gaat te ver om te vertellen dat SSBA een nieuwe identiteit heeft. Toch is het nieuwe logo in de vorm van een hart ontworpen op basis van onze uitspraken zoals wij als organisatie willen zijn. In het kort komt het op het volgende neer:

… SSBA heeft BETROKKEN leerkrachten;
… SSBA heeft HART voor het vak;
… SSBA heeft KENNIS van zaken;
… SSBA heeft OOG voor iedere leerling;
… SSBA is school en OUDERS;
… SSBA vindt ieder kind UNIEK;
… SSBA heeft ZES scholen – ZES kleuren – ZES schoolteams;
… SSBA biedt DIVERSITEIT;
… SSBA is KAAG en BRAASSEM – WEST;
… SSBA maakt de VERBINDING;
… SSBA heeft PROFESSIONALITEIT;
… SSBA staat voor KWALITEIT;
……… Alles SAMEN
…… SSBA als kloppend HART.

Om deze redenen heeft ons nieuwe Strategisch Beleidsplan de titel: “ Hart voor ieder kind “

SSBA heeft als gehele organisatie de opdracht om ten behoeve van de kinderen binnen de gemeente Kaag en Braassem (en in de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Rijpwetering in het bijzonder) de kwaliteitsslag naar “kwalitatief goed onderwijs” te maken, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor zowel rooms-katholiek als openbaar onderwijs te kiezen.

Kwaliteit is een lastig begrip. Iedereen heeft zijn/haar eigen definitie van kwaliteit. Al die definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook z’n beperkingen in het gebruik. Een definitie van kwaliteit die wij graag willen gebruiken is deze:

“Voldoen aan de verwachtingen van jouzelf, jouw klant (leerlingen en ouders), jouw eigen organisatie (collega’s, management en College van Bestuur) en jouw toezichthouders (Raad van Toezicht SSBA en inspectie).”

Als College van Bestuur spreek ik de wens en de verwachting uit dat iedereen binnen SSBA alles in het werk zal stellen om de doelen en commitments in het nieuwe Strategisch Beleidsplan SSBA 2015-2019 waar te maken.

Ariaan Bohnen (College van Bestuur SSBA)