Over onze school

Het onderwijs
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door rekening te houden met verschillen tussen kinderen. De vakken taal, lezen en rekenen worden in drie niveaugroepen aangeboden. Binnen deze niveaugroep vindt verdere afstemming plaats. De school- en klassenorganisatie is hier speciaal op ingericht. Daarnaast krijgen de kinderen die dat nodig hebben extra zorg. Indien nodig werken zij volgens een eigen leerlijn. Hiervoor zijn veel materialen en goede methodes beschikbaar. Ook geven wij extra aandacht aan meer getalenteerde kinderen en de verschillende leerstijlen.

Groepen en klassen

De kinderen van groep 1 en 2 zitten op de Roelevaer bij elkaar in heterogene groepen. Met behulp van thema’s (bijvoorbeeld verkeer, vakantie ) leren zij op speelse wijze hoe de wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taal en het vergroten van de woordenschat. Dit is de basis voor al het leren. Vanaf groep 3 zitten kinderen per groep bij elkaar. Nog steeds ligt de nadruk op taal, lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen ongeveer de helft van de tijd mee bezig. Op ondernemende wijze wordt catechese, wereldoriëntatie, handvaardigheid, tekenen, muziek en lichamelijke oefening aangeboden. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van interactieve schoolborden, computers, laptops e.d. Ook andere leermiddelen en materialen worden ingezet.

Elk kind heeft talent

Het doel van ons onderwijs is een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor elk kind. Behalve kennis en vaardigheden, stimuleren wij ook de persoonlijke ontwikkeling. Daarmee leert een kind samenwerken, juiste keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en ondernemend zijn. Zo worden talenten en passies maximaal en op creatieve wijze ontwikkeld als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Samen leren en leven

Op de Roelevaer zijn alle kinderen welkom, onafhankelijk hun geloofs- of levensovertuiging. Samen leven, beleven en leren omgaan met elkaar is voor ons belangrijk. Wij hebben respect voor elkaar én voor de identiteit van de school. Vanuit deze achtergrond vinden wij het belangrijk dat het onderwijs samen met ouders en kinderen op een positieve wijze ingericht wordt.

Download hier ons schoolplan ➔