Scores van Roelevaer op Eindtoets hoog dit jaar

Vorige week zijn de scores van de eindtoets PO door de Commissie van Toetsen
en Examens bekend gemaakt.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen hun scores in een gesloten envelop mee naar
huis gekregen. De gemiddelde score van groep 8 van de Roelevaer is dit jaar 541.4 Een
hele hoge score, zeker gerelateerd aan het landelijk gemiddelde van 534.9. Zo een hoge
score hebben wij nog niet eerder behaald en we zijn dan ook superblij.

Toch heb ik ook de behoefte om scores van de landelijke Eindtoetsen in perspectief te
plaatsen. De Eindtoets meet alleen de aanwezige kennis van onze groep 8 kinderen
gerelateerd aan alle andere kinderen in Nederland die aan deze toets hebben
meegedaan. Het is een momentopname. Je kunt dus concluderen dat het met de
huidige kennis van deze groep 8 kinderen wel goed zit.

De uitslagen vertellen echter niets of minder over intelligentie, doorzettingsvermogen,
motivatie, faalangst, gezins- en andere factoren. Factoren die minstens net zo belangrijk
zijn bij de slagingskansen in het voortgezet onderwijs. Daarom is het zo belangrijk dat
ouders en school gezamenlijk naar het ‘hele’ kind kijken en niet alleen naar
toetsresultaten. Dan komen kinderen op hun beste plek in het voortgezet onderwijs.

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Alex Rietbroek, directeur