Parro- app in plaats van Nieuwbrief/Klasbord??

Communicatie tussen school en ouders wordt steeds belangrijker. Informatieavonden, oudergesprekken, telefoon, website, en nu ook een app.
Wellicht heeft u via de eigen leerkracht gehoord dat we met de hele school gebruik gaan maken van Parro. Parro is een app, maar u kunt ook via de website inloggen. Parro is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

Via Parro heb je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informatie bij de hand, netjes verzameld in één app. Elkaar op de hoogte houden met foto’s en belevenissen via Parro is een eitje door een combinatie van groepsbrede mededelingen en persoonlijke berichten. Maar Parro helpt ook bij het organiseren van activiteiten, het regelen van vrijwilligers en…. (in de toekomst) het maken van een rooster voor 10-minutengesprekken. Ouders kunnen dan via de agenda van Parro het overzicht behouden en zich direct inschrijven.

Dit betekent dat we vanaf nu geen gebruik meer maken van de app Klasbord. U wordt de komende tijd uitgenodigd door de leerkracht van uw kind(eren) om u aan te melden voor Parro. Mocht u nieuwsgierig zijn, dan kunt u uiteraard alvast de app downloaden of op de website kijken: https://parro.educationhttps://parro.education
Tot aan de zomervakantie nemen we de tijd om de mogelijkheden te bekijken en de app zo functioneel mogelijk in te zetten. In het begin zal er echt nog wel eens iets mis gaan, maar met elkaar gaan we ervoor zorgen dat het leidt tot en betere communicatie en beter onderwijs voor uw kind(eren). De nieuwsbrief zal hierdoor anders van opzet worden. Het groepsnieuws gaat in ieder geval uit de nieuwsbrief verdwijnen Wij zullen u op de hoogte houden van de afspraken hieromtrent. Mocht u tips hebben over deze nieuwe vorm van communicatie, geef die gerust aan juf Anna Sophie (groep 8) of juf Sara (groep 4) door.