Oudertevredenheidsonderzoek komende week invullen

Om de kwaliteit van onze school te bewaken wordt er een oudertevredenheidspeiling uitgezet.
U ontvangt op 11 maart een mail waarin wij u vragen om deze oudertevredenheidspeiling voor 16 maart 2018 in te vullen. De lijst bevat 56 vragen over o.a. de inhoud van het onderwijs van de school, het leefklimaat en de huisvesting. De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden. We hopen op veel respons, zodat we kunnen kijken wat onze sterke punten zijn en waar verbeterpunten liggen. Vanuit hier zullen wij verder bouwen aan nog beter onderwijs voor jullie kinderen.

Alvast hartelijk bedankt!