Oproep nieuwe MR leden

Beste ouders/verzorgers,

Voor leerkrachten, als werknemer, is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de Roelevaer een Medezeggenschapsraad (MR) die 5-6 keer per jaar het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar twee nieuwe enthousiaste ouders die de rol van voorzitter of secretaris van de MR op zich willen nemen. De voorzitter, Louise Nobel, gaat verhuizen en Roelofarendsveen helaas verlaten en de 3-jarige termijn van de huidige secretaris, Esmee van Beek, loopt aan het eind van dit schooljaar af.

Bij deze de oproep aan alle ouders/verzorgers om na te denken of je deel wilt gaan uitmaken van de MR! Heb je interesse, meld je dan aan door het sturen van een mail naar mrroelevaer@ssba.net. We ontvangen je reactie graag voor vrijdag 15 maart. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louise of Esmee. Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een mail naar mrroelevaer@ssba.net

Vriendelijke groeten,
De MR-leden