Opening ‘Bieb op School’ en enquête voor leerlingen

Op dinsdag 20 november is ‘Bieb op School’ officieel van start gegaan! Ook wordt er op onze school onderzoek gedaan naar de leesbeleving en leesmotivatie van kinderen.

Nadat alle kinderen, een aantal ‘bibliotheek-moeders’ en leerkrachten zich afgelopen dinsdag om kwart voor negen in de aula verzameld hadden, startte Margreet Hoogenboom, de taal- en leescoördinator van de Roelevaer, met een leuke boekenkwis voor alle leerlingen. Tussendoor lazen enkele kinderen gedichten voor. Nadat het lint was doorgeknipt en juffrouw Margreet in het kort had uitgelegd hoe ‘Bieb op School’ werkte, gingen de kinderen weer naar de klas.

In de PARRO-app heeft u informatie ontvangen m.b.t. een enquête voor onze leerlingen m.b.t. hun leesgedrag en leesmotivatie. Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in hun leesmotivatie en leesgedrag. De bedoeling van dit onderzoek is, om de resultaten te gebruiken en het leesklimaat te verbeteren. Ik heb als directeur toestemming gegeven om deze enquête bij de leerlingen af te nemen. De verwerking van de gegevens is volledig in lijn met de AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De leerlingen krijgen via de leerkracht toegang tot een leerling-vragenlijst en vullen deze anoniem in. Zij geven hierbij alleen groepsnaam en leeftijd op. Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij Alex Rietbroek of Margreet Hoogenboom.