Informatieve bijeenkomst vijf-gelijke dagen-model druk bezocht

Afgelopen maandag is er een informatieve bijeenkomst geweest, die door meer dan honderd ouders is bezocht.
Er is op deze avond informatie gegeven over het advies dat de werkgroep aan het BMT heeft gegeven en ook door het BMT is overgenomen. Het advies betrof de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel voor alle scholen binnen SSBA.
Louise Nobel, afgevaardigde van de werkgroep, heeft in een duidelijk verhaal verteld welke afwegingen de werkgroep heeft gemaakt die tot het advies hebben geleid. De vele vragen die er waren heeft zij zo goed mogelijk beantwoord. Veelal tot tevredenheid, maar daarmee is niet ieders ongerustheid weggenomen. Dat is ook onmogelijk. Elk ander advies van de werkgroep zou ook tot vragen en ongerustheid hebben geleid. Aankomende maandag 19 februari wordt in de GMR het besluit genomen; wel of geen vijf-gelijke-dagen model. U wordt hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten, ook namens het team,
Alex Rietbroek, directeur