Informatie bouw Kindcentrum in relatie tot Roelevaer

De gemeenteraad Kaag en Braassem gaat binnenkort een besluit nemen over een mogelijke locatie voor de nieuwbouw van SSBA scholen en Kinderopvang. Om te voorkomen dat u de informatie uit lokale bladen moet halen, informeert SSBA u alvast.
Na een lange periode van onderzoek is er eindelijk meer zicht op nieuwe huisvesting. Sinds een aantal jaar is het bestuur van SSBA samen met Kindkracht 0/12 met de gemeente Kaag & Braassem in gesprek over mogelijke nieuwbouw voor OB Elckerlyc en de toenmalige RKB De Schakel (nu RKB De Klimboom) en Kinderopvang De Grote Beer.
In 2016 is binnen SSBA een ambitieus Strategisch Huisvestingsbeleidsplan opgesteld waarin een optie is beschreven voor een compleet nieuw Kindcentrum, waarin, toen nog RKB Gerardusschool en RKB De Schakel, OB Elckerlyc en zelfs RKB De Roelevaer zijn opgenomen.
Na veel gesprekken met de gemeente en de gemeente en belanghebbenden is in 2016 een haalbaarheidsonderzoek afgenomen. In het rapport van dit haalbaarheidsonderzoek kwam duidelijk een specifieke bouwlocatie naar voren.
De gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat binnenkort een besluit nemen over de definitieve bouwlocatie. Als zich verder geen gekke situaties voordoen, zal de gemeenteraad besluiten dat de nieuwe bouwlocatie bij De Tweesprong (zwembad, sporthal met bijgebouwen) is.
Voor SSBA betekent dit dat deze nieuwe locatie gebouwd wordt voor OB Elckerlyc, RKB De Klimboom en (aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) RKB De Roelevaer. De laatste omdat de nieuwbouw bijna in de achtertuin van RKB De Roelevaer komt te staan.
Een speciaal projectteam zal onder begeleiding van een projectmanagementbureau de volgende fase begeleiden. Een fase waarin nog verder onderzoek zal worden gedaan naar thema’s als ‘Logistiek’, ‘Beheer’, Financiën’, ‘Onderwijsconcept’, ‘Samenwerking SSBA Kindkracht 0/12’, ‘overige stakeholders’, etc. Wij houden u op de hoogte…….
Ariaan Bohnen, College van Bestuur SSBA