Evaluatie invoering nieuwe schooltijden

Sinds augustus 2019 is op de SSBA scholen het vijf gelijke dagen rooster ingevoerd. Bij de invoering was afgesproken dat er een evaluatie zou plaatsvinden en dat die gecommuniceerd zou worden. Hieronder leest u de bevindingen.
In december 2019 is via de nieuwsbrieven van de scholen de mening van ouders en verzorgers gevraagd op de volgende vragen:

 • Hoe ervaart u het nieuwe lesrooster van uw kind?
 • Hoe ervaart u of uw kind de pauzetijden van de leerlingen?
 • Hoe ervaart u of uw kind het lunchen met de leerkracht?

De werkgroep heeft van 141 ouders/verzorgers een reactie gekregen. Daarvan zeggen:

 • 74 ouders/verzorgers (52%) geheel tevreden te zijn met het 5 gelijke dagen rooster.
 • 49 ouders/verzorgers (34%) dat zij de tijden OK vinden, maar hebben een opmerking over de invulling van de lunchpauze. Kwartiertje eten / lunchpauze is te kort .
 • 10 ouders/verzorgers (7%) zijn dat zij ontevreden zijn op de 3 gestelde vragen.
 • 6 ouders/verzorgers (4%) dat zij kanttekeningen plaatsen bij de educatieve invulling van de lunchpauze.
 • 2 ouders/verzorgers (1%) dat zij een kanttekening plaatsen bij het totaal aantal uren les.

Vanuit ouders en leerkrachten kwam het punt “lunchtijd leerlingen” als knelpunt naar voren. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep de scholen gevraagd binnen de teams van de scholen naar oplossingen te zoeken voor de (te) korte lunchtijd voor de leerlingen. De SSBA-scholen blijken dit knelpunt op te lossen door, waar noodzakelijk, flexibel om te gaan met de lunchtijden. Kinderen krijgen waar nodig en mogelijk meer tijd om te kunnen eten.

Vanuit de reacties van de ouders concluderen wij als werkgroep dat:

 • De nieuwe schooltijden positief ervaren worden.
 • Het knelpunt “te korte lunchtijd” door de scholen wel gezien wordt als aandachtspunt, maar niet ervaren wordt als een probleem.
 • De gekozen oplossingen door de scholen lijken te werken.

De werkgroep heeft het BMT geadviseerd aandacht te blijven houden, middels een jaarlijkse evaluatie, voor het genoemde knelpunt, maar op dit moment geen veranderingen aan te brengen in de nieuwgekozen schooltijden.
Het BMT heeft het genoemde advies overgenomen.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep andere schooltijden,
Erwin Lebbink, Voorzitter GMR SSBA.