Boeiende informatieavond Sociale Veiligheid

Afgelopen donderdagavond is er een informatieavond voor ouders geweest over ‘Relaties en Seksualiteit’ in het kader van ons tweejarige traject ‘Sociale Veiligheid’.
Voor ongeveer 55 ouders en 15 leerkrachten heeft Sebastiaan van de Tier van de GGD er, zoals beloofd, een boeiende avond van gemaakt. Op deskundige en soms hilarische wijze gaf hij ouders en leerkrachten een kijkje in de (seksuele) ontwikkeling van kinderen en hen een spiegel voorgehouden hoe belangrijk het is om hier met kinderen regelmatig en op natuurlijke wijze over te praten. Ook heeft hij kort verteld welke onderwerpen uit de methode ‘Kriebels in je buik’ na de herfstvakantie tijdens de projectperiode in de groepen aan de orde komen.
We hopen hiermee een aanzet gegeven te hebben om dit onderwerp makkelijker bespreekbaar te maken, waarbij ouders en school gezamenlijk gaan optrekken. De folder met informatie over boeken en websites die op deze avond is uitgereikt kunt u hier downloaden.