Afscheid oudergeleding Medezeggenschapsraad

Afgelopen maandag is er afscheid genomen van de twee ouderleden van onze medezeggenschapsraad.
Zoals op onderstaande foto te zien is, zijn Esmee van Beek en Louise Nobel in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. Zij hebben respectievelijk drie en vier jaar in de MR zitting gehad. Daarin is veel gebeurd, waaronder de veranderende schooltijden. Daar heeft vooral Louise een grote rol in gehad. Wij willen hen heel hartelijke danken voor alle betrokkenheid, inspanningen en werkzaamheden. Heel veel succes in de toekomst.