Grote gedragenheid stakingsactie

U heeft vast allemaal gezien dat er een hele grote opkomst is geweest voor de stakingsactie van afgelopen donderdag in het Zuiderpark in Den Haag.
Ondanks de overlast die er voor ouders/verzorgers was, zij moesten immers voor opvang van hun kinderen zorgen, zijn er slechts enkele kritische geluiden bij mij terecht gekomen. Veel ouders ondersteunden van harte de acties in het onderwijs.
Het was dan ook van groot belang om als onderwijssector en als maatschappij een signaal af te geven dat het zo niet langer kan. In het belang van het huidige onderwijs, maar meer nog voor het onderwijs aan de kinderen van de toekomst.
Meer handen in de klas, minder administratieve last en minder grote groepen zijn van groot belang om Passend Onderwijs vorm te kunnen geven. Het beroep moet weer aantrekkelijk worden voor jongen mensen zodat we geen tienduizend leerkrachten te kort komen in de nabije toekomst. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het mooiste vak van de wereld, zodat voor de kinderen van de toekomst ook goed onderwijs gegarandeerd kan worden.